Arkiv

Annonse


Reising er trøblete på nett

ArkivNettsteder som selger reiser på nett opererer med grensesnitt som er kronglete. Deltakerne i undersøkelsen lengtet tilbake til telefonen.

Statens Institutt for forbrukerforskning (SIFO) har gjennomført en undersøkelse, som viser at reiseformidlerne på nett har tjenester som er uoversiktelige, og at selve bestillingen er tidkrevende og trøblete å gjennomføre.

Seks husholdninger og fire nettsteder

Utgangspunktet for undersøkelsen var hvordan vanlige forbrukere opplever nettjenestene.
Seks husholdninger fikk i oppdrag å teste fire ulike nettsteder. Der skulle de bestille to reiser til Syden, hvorav en skulle foretas innen to uker. De skulle deretter avbestille en reise og klage på en annen.

Resultatet var nedslående for reiseformidlerne og de som skulle bestille reisene. Ingen hushold greide samtlige oppgaver på samtlige nettsteder.

Annonse
Deltakerne hevdet alle at de under normale omstendigheter ville ha forlatt reiseformidlerens nettsteder til fordel for andre nettsteder eller kanaler, helst telefon.

Kun datahode klarte biffen

Kun ett hushold, hvorav en av informantene jobbet med data til daglig, greide å bestille reise på samtlige nettsteder.

Avbestilling og klaging på reiser er umulig med mindre man benytter e-post eller andre kanaler.

Alle de seks husholdningene som deltok i undersøkelsen hadde tilgang til Internett hjemme, og var godt voksne mennesker. De fleste hadde jobber innen forskning, dataforvaltning, økonomi eller medier. En jobbet sogar med data.

– Det er rimelig å anta at deres forutsetninger for å benytte nettstedene var på nivå eller bedre enn gjennomsnittet, heter det i rapporten.

Skjønner ikke forbrukerens problemer

Undersøkelsen viser at reiseformidlerne skjønner ikke forbrukerens problemer. Forsker Anita Borch ved SIFO foreslår blant annet at reiseformidlerne bør tilby enklere og mer oversiktelige bookingtjenester, med tilstrekkelig informasjon om reisemål, priser og andre opplysninger av betydning for valg av reiser.

Tjenestene bør også inneholde informasjon om tilgjengelige kontaktpunkter, der forbrukerne kan komme i kontakt med reiseformidlerne.

Borch anbefaler reiseformidlerne å utnytte nettets fordeler, for eksempel ved at hele kjøpsprosessen kan foretas . I tillegg kan tjenester som valutaberegning, leie av bil osv skape mer attraktive tjenester.

Få handler reiser på nett

Under fire prosent av reiseformidlernes omsetning skjer via nett, til tross for den høye internettpenetrasjonen i Norge og nordmenns store reiselyst.

– Når dette ikke er tilfelle, kan en ikke se bort fra at reiseformidlernes nettjenester har noe av skylden, står det i pressemeldingen fra SIFO.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse