Annonse


Sikler på e-handelsmilliarder

Telenor og Siemens melder at de har inngått en intensjonsavtale med sikte på å danne et felles selskap som skal være driftsansvarlig for e-handelstilbud til det norske og skandinaviske markedet.

Milliardportal

Som et resultat av dette har de to selskapene levert et felles tilbud til Statskjøp om å etablere en elektronisk markedsplass for det offentlige.

Det offentlige kjøper for 210 milliarder kroner hvert år! 20 prosent av dette igjen kan komme til å bli kanalisert gjennom den nye portalen – intet mindre enn 42 milliarder kroner, har ITavisen.no meldt tidligere (se lenke til egen sak endenfor).

Anbud

I forbindelse med Statskjøps tilbudsrunde om å etablere en elektronisk markedsplass for det offentlige, har Telenor Business Solutions formelt levert inn tilbudet på vegne av de to selskapene.

Annonse


I tilbudet til Statskjøp har selskapene også valgt å samarbeide med PriceWaterhouseCoopers, Norge, Compaq Computer, Norge, SAP Norge og Cell Network.

Intensjonsavtalen forutsetter godkjennelse i de to selskapenes styrer og skal erstattes av en endelig samarbeidsavtale innen utgangen av oktober i år.

Les mer i ITavisen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse