Annonse


Lyn dreper ISDN

ISDN og annet digitalt utstyr er superfølsomt i tordenvær. Norge ligger på Europa-toppen når det gjelder elektronikk-skader i strømnett og telenett.

ISDN har gjort hjemmekontoret mer effektivt, men lynskadene truer effektiviteten. Død telefon, Internett og e-post ødelegger arbeidsdagen. I tillegg medgår tid til å vente på installatør, eller til å kjøpe og installere nytt utstyr som erstatning for det gamle. Å levere utstyr til reparasjon er vanligvis så tidkrevende at det ikke er aktuelt.

Svidd ISDN-boks

I sommer har det tordnet og lynt over hele Sør-Norge. Etter noen kraftige tordenskrall en juni-morgen, luktet det svidd av ISDN-boksen på veggen i vårt hjemmekontor i Oslo:
Telefonen var død, Internett var død, e-posten var død, – og Telenor/Bravida kunne ikke love når de ville komme.

Dagen etter dro vi selv til Telenor for å hente en ny ISDN-boks.

Annonse


Død telefon og ISDN-adapter

ISDN-boksen overlevde et nytt tordenvær i august, men lynet tok knekken på telefonapparatet og ISDN-adapteret til PC-en. Naboen fikk ødelagt ISDN-adapteret og PC-skjermen.

Slike skader dekkes av hjemforsikringen, men på grunn av den høye egenandelen måtte vi kjøpe nytt og betale av egen lomme.

Syv avbrudd i fjor

I fjor lå vår egen ISDN-linje død ved syv (!) anledninger, i følge statistikken hos Telenors feilmelding. I Oslo er de fleste telefonledningene gravd ned i bakken. Utover landet, der ledningene henger i stolper, er nettet mer utsatt.

Informasjonssjef Gunn Kristin Sande i Telenor Telecom Solutions bekrefter at ISDN-utstyr er mer sårbart for lyn enn analogt utstyr, men mangler statistikk over antall feilmeldinger.

– Ufattelig mange skader

– Vi får inn ufattelig mange skader på ISDN-utstyr og hjemme-PC-er på grunn av lynnedslag. Skadetallet er mye høyere enn forventet, forteller John Elsborg som er produktsjef for data- og teleforsikring i Gjensidige NOR.

– Vi forlanger nå at ansatt-PC-er er utstyrt med overspenningsvern for strøm- og tele, når vi forsikrer dem. Det er bare dumt å ikke ha det med pakken, sier Elsborg.

Trekk ut alle plugger

I tordenvær rykker mange ut strømkontakten TV og PC, men du bør også koble fra ISDN-boksen. De fleste ISDN-telefonene kan hente nødstrøm fra nettet. Da virker telefonen selv om strømkontakten er trukket ut.

– Enda sikrere er du når du også trekker ut selve telefonkontakten, sier Gunn Kristin Sande.

Kjøp overspenningsvern

Telenors nye ISDN-bokser »Robust» har innebygd overspenningsvern for 10 000 volt, forteller Sande.

I områder der også Robust-boksene må gi tapt, setter Bravida-installatørene inn en »lynplugg» – en slags kombinert el- og tele-sikring mellom nettet og ISDN-boksen. Pluggen settes inn gratis samtidig med at installatøren erstatter boksen.

Hvis du vil være føre var, kan du kjøpe et overspenningsvern for tele/data. Gjensidige NOR selger slikt sikkerhetsutstyr til 850-1300 kr med moms.

Blir det enda verre?

Snart kommer bredbåndsforbindelse via ADLS og VDSL, og da rykker enda mer digitalt utstyr inn i boligen. Henger det mørke skyer over fremtidens hjem?

– Telenor har tatt hensyn til dette i sine nye ADSL-bokser. De blir like overspenningssikre som Robust-boksene. Men fordi ADSL bruker en type signaloverføring som ennå ikke er utprøvd i full skala, så vi vet ikke helt hvordan det vil slå ut, sier Gunn Kristin Sande hos Telenor Telecom Solutions.