Annonse


Posisjonering drøyer i Norge

Mobiloperatørene møter en rekke utfordringer når de skal innføre tjenester som benytter kunnskap om hvor mobiltelefonene befinner seg. Det er både juridiske, tekniske og markedsmessige vurderinger som skal gjøres.

Teknisk sett vil vi de nærmeste årene se en kombinasjon av ulike teknikker. Ett eksempel som er i bruk i transportsektoren som Telenor Mobil tilbyr allerede, er kombinasjonen av GPS (Global Positioning System) og GSM for å styre “flåten” av biler.

Kompetansen fins

Brage Bjøntegård i Telenor Mobil sier at selskapet har meget god kompetanse på posisjonering etter å ha jobbet med temaet i to år. Telenor Mobil har vært i kontakt med de flere aktører som jobber med posisjoneringsteknologi.

Bjøntegård regner med at Telenor Mobil og andre som ønsker å levere tjenester basert på posisjonering vil velge ulike teknikker ut fra hva som passer til den tjenesten de kommer med.

Annonse


Informasjonsdirektør Per Eikrem i NetCom ønsker av strategiske hensyn ikke å si noe særlig om selskapets planer om lokasjonbaserte tjenester, men bekrefter at avhengig av hvilke tjenester de ønsker å tilby, kreves det investeringer både i teknologi og programvare i mobilnettet.

Avansert

Bjøntegård sier at selskapet ikke ønsker å sette i gang med posisjoneringstjenester før kvaliteten på de tekniske systemene er god nok. Konsernet Telenor har gjennom Telenor Satellite and Tracking allerede lansert GSM-posisjonering i Irland i samarbeid med Cellpoint.

– Vi er en av de mest avanserte operatørene i verden, og vi har evne til å lansere mange nye produkter på kort tid når vi mener teknologi og marked er klart for dette, sier han.

Telenor Mobil utviklet for et par år siden et eget system for posisjonering, rett og slett fordi slike systemer manglet på markedet, men prosjektet ble skrinlagt. Bjøntegård mener dagens løsninger for posisjonering ved hjelp av GSM ikke er modne nok, men regner med at løsningene vil være integrert i utstyret i mobilnettet i løpet av et par år. Ett av målene er å få en posisjonering i GSM-nettet som har en nøyaktighet på +/- 100 meter.