Annonse


Bluetooth 2 – raskere og bedre

Den trådløse radioteknologien for kommunikasjon mellom håndholdte enheter har latt vente lenge på seg, men med litt hell vil vi kanskje se de første kommersielle Bluetooth-lanseringene senere i år. I mellomtiden snakkes det allerede om en ny Bluetooth-standard, som skal være enda raskere.

En ny standard

Det jobbes for tiden med å forbedre kapasiteten på teknologien, og det vi med et samleord kan kalle Bluetooth 2 strekker seg langt utover de nåværende spesifikasjonene.

– Begreper som Bluetooth 2.0 og Bluetooth Second Generation har blitt brukt litt om hverandre i det siste, men alt arbeidet går mot å utarbeide en ny spesifikasjon, sier Simon Gawne, visepresident for markedsføring og forretningsutvikling i Red-m.

Annonse


Som priviligert medlem i Bluetooth Special Interest Group (SIG) er det fire måneder gamle selskapet Red-m involvert i det tekniske arbeidet som gjøres på Bluetooth-spesifikasjonen.

Hastighet og roaming

Et par år vil det nok ta før vi ser fruktene av den nye spesifikasjonen, men det er i hovedsak to hovedelementer som blir forbedret i Bluetooth 2:

– Det ene er hastigheten, som ser ut til å kunne bevege seg opp mot 8-10 mbit/s. Det andre er arbeidet som gjøres med Bluetooth roaming profiles, sier Gawne til Wapland.no.

Det legges mye arbeid i å få til mer ensiktsmessige betegneleser og profiler for hvordan forskjellig enheter kommuniserer i Bluetooth-nettet, slik at for eksempel printere får en egen profil, fjernkontroller en annen, osv…

– I tillegg er det viktig at spesifikasjonen håndterer at man flytter en enhet fra dekningsområdet til et access point til et annet uten å miste kommunikasjonen. Dette er spesielt vesentlig for taletrafikk, så man ikke blir brutt midt i en samtale, forklarer Gawne.

Rekkevidden består

Rekkevidden på Bluetooth-enhetene er ca. 10 meter, mens access point-ene kan nå opp i mot hundre meter i dagens spesifikasjon, men det ser ikke ut til å være konkrete planer om å utvide rekkevidden i Bluetooth 2.

– Det er en øvre grense på kraftforbruket som ligger på 20db, og som så vidt vi vet betyr at rekkevidden ikke kan bli stort lengre enn hundre meter, sier Gawne.

802.11b ingen konkurrent

Selv om det kanskje kan virke som om den nye Bluetooth-spesifikasjonen, med 10 mbit/s, kan begynne å minne om den trådløse LAN-standarden 802.11b, ser ikke red-m noe problem med konkurranse på dette området.

– Bluetooth vil bli den aksepterte standarden for håndholdte terminaler, 802.11b er for dyrt og krever for mye strøm, sier Gawne til Wapland.no.

– Men i fremtiden ser vi for oss et fremtidig HyperLAN, som kjører 50 mbit/s, som ligger i ryggen og kobler Bluetooth access point-ene sammen, legger han til.

For mer informasjon om Bluetooth og SIG, besøk www.bluetooth.com.

Annonse