Annonse


Slik virker Opera for EPOC

Opera er den 3. mest benyttede nettleseren i verden. Men med Microsoft Internet Explorer og Netscape Communicator på de første plassene er det ikke store markedet å dele på for resten av nettleserutviklerne. Men markedet for det mobile Internett er ennå i støpeskjeen, og her kan Opera komme til å spille en viktig rolle.

Psion har levert nettlesere til Epoc siden de slapp den første utgaven av Series5. Denne nettleseren ligger i programmet Message Suite og kalles Web.

Java og kryptering

Det som i hovedsak skiller de to nettleserne er muligheten til å vise sider med JavaScript, krypteringen og sidevisningen.

Opera har ingen problemer med JavaScript. Unntaket er linker som åpner sider i et nytt vindu. Eksempler på slike sider er nettbanker som DNB, Sparebank1 m.fl. Det hjelper lite å ha høyt sikkerhetsnivå når du ikke får åpnet påloggingssidene.

Annonse


Ved forsøk på å logge meg på DNB fikk jeg først beskjed om at Opera ikke støttet innholdet på sidene. På tredje forsøk var dette åpenbart ikke noe problem lenger, for da lastet Opera DnBs forside helt perfekt.

Kill application!!

Når jeg forsøkte å logge meg til en konto stoppet det imidlertid opp, og jeg fikk beskjed om at DnB benytter en applet som ikke støtes i EPOC. På neste forsøk hang programmet seg helt, og jeg måtte kjøre ”kill application” fra systemmenyen. Problemet forsvant etter at jeg tilordnet mer minne til midlertidig lagring (cache).

På en enkelte sider kan du imidlertid gå rundt dette problemet ved å skrive inn adressen linken peker til i adresselinjen.

Bokmerke

Bokmerkefunksjonen i Opera har fått kritikk fordi det ikke finnes mulighet for å legge inn bokmerker manuelt, eller å redigere bokmerker som er lagt inn. For å lage et bokmerke må du besøke siden og trykke ”Add bkmk”. Du kan heller ikke organisere bokmerkene i grupper, eller prioritere rekkefølgen.

Opera registrerer heller ikke om linjen blir brutt. I stedet blir leseren hengende uten at noe skjer. For å komme videre må du kjøre ”Disconnect from internet” og logge deg inn på nytt. Om Mail eller Wap-applikasjonen kjører i bakgrunnen må du kjøre disconnect fra disse.

-Bedre en Explorer

Det finnes en del skjønnhetsfeil på Opera 3.62, men i det store og det hele er det et program som gir deg større nytte av å ha Internett på PDA’en enn noen annen nettleser jeg har forsøkt, inkludert Microsofts baby, Pocket Internet Explorer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse