Annonse


Gratis klassiker på skjermen

Einar Gerhardsens legendariske bok »Tillitsmannen – En håndbok for tillitsvalgte» ble første gang utgitt i 1931. Boka var tenkt som et praktisk verktøy for tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Den ble raskt den grunnleggende boka for alt organisasjonsarbeid.

Gjennom årene er boka blitt revidert flere ganger. Nå har sønnen Truls Gerhardsen ajourført og omarbeidet boka for det nye årtusen.

For Microsoft Reader

Det er Tiden Norsk Forlag som utgir »Tillitsmannen» som koster 129 kr i bokhandelen. Nå har forlaget gjort en digital utgave gratis tilgjengelig på www.tiden.no/arbeidsliv for bruk sammen med nye Microsoft Reader.

Boka med sine 186 KB er rask å laste ned. Microsoft Reader for PC er mer omfattende, selv om også den er gratis. Reader viser boka på skjermen med godt lesbar tekst.

Annonse


Referat med vedtak

Selv om det norske organisasjonslivet ikke blomster like frodig som tidligere, er »Tillitsmannen» er en nyttig bok med praktiske eksempler på møteledelse, avstemninger og valg.

Boka forteller hvordan styre, leder og sekretær bør arbeide, og viser hvordan referater og protokoller skal skrives: Alle saker bør følges av vedtak som viser hva som ble bestemt.

Boka gir råd om taler og foredrag, kommunikasjon med pressen og mye mer.

– Det er like nødvendig

»Tillitsmannen» er et kortfattet og velprøvd konsept. For mange er denne boka nyttigere lesning enn mange amerikanske bøker om moderne ledelse. Truls Gerhardsen har oppdatert manuskriptet for vår tid, og utstyrt manuskriptet med korte sitater fra originalutgaven.

For å si det med Einar Gerhardsen selv: »Det er ikke lenger så »fint» å gå på kurs i praktisk organisasjonsarbeid. Men det er like nødvendig.»

Les Tillitsmannen på www.tiden.no/arbeidslivILL: Tillitsmannen.jpgGerhardsen og Microsoft Reader.

Annonse