Annonse


Trolltech senker Linux-barrierer

Denne uken annonserte nordmennene i Trolltech at deres versjon 2.2 av programvaren Qt , vil bli lansert under General Public License (GPL). GPL har vært en bærende kraft innen åpen kildekode, samt en rekke andre programvarepakker.

At Qt blir lisensiert under GPL, innebærer at utviklere av gratis programvare, får fri tilgang til å bruke Tolltechs applikasjonsrammeverk.

Styrker KDE i forhold til GNOME

Det betyr ikke minst at KDE brukergrensesnittet, som nå vil blir basert på Troltechs Qt 2.2, kan konkurrere på mer lik teknisk basis med GNOME brukergrensesnittet. GNOME. Brukergrensesnittet er i dag basert på GTK+ library.

Med Qt 2.2 under GPL bidrar Trolltech til å senke de juridiske barrierene mellom de to grensesnittene. Selskapet klarer å kombinere de to grensesnittene, uten å gå i juridiske fallgruver. Debatten om de to brukergrensesnittene, har ofte dreid som om juridiske spissfindigheter.

Annonse
Ingen sammenslåing i sikte

Selv om Qt innebærer en rettslig konvergens mellom de to brukergrensesnittene, avviser representanter fra begge sider, at dette vil føre til en fusjon. De to programpakkene er basert på svært ulik kode og har to svært ulike samfunn med utviklere. Blant annet pekes det på sterke kulturelle ulikheter, skriver Cnet.com.

I de aller fleste Linux-installasjoner, vil KDE-Qts program og GNOME -GKT+ sine program, kunne kjøres side om side. Utviklerne som skriver de ulike bibliotekene, har jobbet for å tilby like muligheter. Det er spesielt gjort store forsøk, for å sikre at tekst kan bli kopiert fra et program som er skrevet for Qt og legges inn i et program skrevet for GTK+.

Mange forbedringer i Qt 2.2

Det var på årets Linux World Expo, at Trolltech for første gang viste frem Qt versjon 2.2, men først onsdag denne uken lanseres den nye versjonen offisielt. Qt 2.2 utgaven inneholder en mengde spennende forbedringer som f.eks. Internett programmering, MS Windows 2000 look and feel, optimalisert 2D grafikk og XML parser med SAX interface.

Den store nyheten i Qt 2.2 er imidlertid Qt Designer. Dette er et såkalt Rapid Application Development (RAD) verktøy som gjør det mulig å interaktivt bygge GUI dialoger. Verktøyet er lett å bruke og gjør det raskt og enkelt å bygge komplekse dialoger. Til og med avansert layout management håndteres av designeren.

En rekke selskap innen åpen kildekode har applaudert Trolltechs beslutning, blant annet Caldera og Red Hat, opplyser Trolltech i en pressemelding.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse