Annonse


Psion lover rå kommunikator

Det var under presentasjonen av nye Psion Revo Plus at direktøren for Psion Computers, Margaret Rice-Jones lettet litt på sløret. Selskapet har samarbeidet tett med Motorola, men Rice-Jones understreker at Psion vil lage sin egen ”telefon”.

Hvordan denne telefonen, eller PDA’en vil se ut sier Rice-Jones ingen ting om. I stedet forteller hun at stemmestyring har en sentral rolle i Psions utviklingsarbeid, og at det er dette som er fremtidens brukergrensesnitt for datamobiltelefoner.

Psion tok initiativet til Symbian, og eier i dag 23 prosent av selskapet som utvikler epoc-plattformen. Symbian har utviklet referansedesignet Quartz, og det er mye som tyder på at det er dette som danner utgangspunktet for Psions nye PDA-telefon. Med i Symbian er også Ericsson, Motorola, Nokia og Panasonic.