Annonse


Novell kutter 900

– Dette er et ledd i de strategiske planene som ble lagt i februar i år. Det vi ønsker å gjøre er å frigjøre kapital som skal reinvesteres i kjerneområdet som er programvare for nett-tjenester, sier markedssjef Stig Sjursen i Novell Norge.

I følge Sjursen kommer stillingskuttene i avdelinger som driver med forskning og utvikling av proprietær programvare.

– Poenget er å fokusere Novell enda mer mot de viktigste områdene, som er våre katalogtjenester NDS eDirectory. Dette er programvare som går på alle de viktigste plattformene. Ingen av de norske kundene vil bli skadelidende av omleggingen, sier Sjursen.

Han forteller at Novell hadde to tøffe kvartaler sammen med resten av bransjen i begynnelsen av året, men at selskapet ikke har tapt penger.

Nedbemanningen vil koste 40-50 millioner dollar (360 – 450 millioner kroner), og hele kostnaden vil bli belastet i dette kvartalet.
– Dette betyr at vi vil få en innsparingseffekt på 25 millioner dollar (ca 225 millioner kroner) med virkning fra kvartalet som starter i november, sier Sjursen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse