Annonse


Telenor trimmes før børs

Bakgrunnen for en slik sammenslåing er å skape et landsdekkende slagkraftig IKT-selskap som vil ha en årsomsetning på 1,5 – 2 mrd. kr. og som vil bestå av EDB Intech, samt virksomheten i Telenor Business Solutions som er knyttet til leveranser av data- og taleutstyr, heter det i en melding fra de to selskapene.

Adm.dir. Olav Myhre i EDB Intech er tiltenkt stillingen som administrerende direktør i det nye selskapet, mens dir. Roy Wachek i Telenor Business Solutions vil bli selskapets viseadministrerende direktør.

Konkurrent til Merkantildata

Utskilling av virksomheten har til hensikt å sette fokus på selskapenes satsing programvare og IT-tjenester og telekommunikasjon.

– Det nye selskapet vil kunne levere komplette løsninger innen tale, video og data. Selskapet vil primært henvende seg til store og mellomstore organisasjoner innen næringsliv og offentlig forvaltning.
Et vesentlig konkurransefortrinn for virksomheten vil være kombinasjonen av data-, video- og talekompetanse som er nødvendig for å kunne tilfredsstille markedets behov for helhetlige løsninger, heter det i en melding fra selskapet.
Det vil også være en viktig samarbeidspartner for Telenor og EDB Business Partner i større systemintegrasjonsprosjekter.

Bytteforholdet er ennå ikke avgjort. Forslaget om fusjonsplan blir trolig lagt fram for styrene i løpet av september.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse