Annonse


Der ny økonomi er pensum

NæringsAkademiet lanserte i vår et studium i e-handel. Målet dere var å bidra til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft innen den “nye økonomien”.

– Stor interesse

Interessen for studiet er stort, melder utdanningsinstitusjonen. Det nye studiet tilbys nå på ni steder rundt i landet. På enkelte studiesteder, for eksempel i Oslo, er det opprettet to klasser.

– Vi er meget godt fornøyd med interessen for det nye studiet, og søkningen til studiet viser at det er behov for et praktisk anlagt studium som gir kompetanse innen e-business, design og teknologi, sier Tore Bossum, direktør for teknologi og utvikling ved NæringsAkademiet.

Studiet er et heltidsstudium som gjennomføres over to semestre på dagtid. Studiet blir tilbudt i Kristiansand, Trondheim, Tønsberg, Fredrikstad, Oslo, Stavanger, Harstad, Grenland, Sandvika og Bergen

Annonse


Integrere netthandel

Målet med studiet er at kandidatene skal være i stand til å kommunisere med både ledere, markedsførere og teknologer på deres fagspråk. Næringsakademiet tror nemlig at handelsløsninger på Internett skal være integrert i annen forretningsdrift.

De studentene som fullfører e-handelsstudiet kan bruke tittelen »E-business kandidat».