Oljeplattform

Annonse


Oljefag vil ha datastudenter

Oljeplattform

Datafagene er kraftig overfylte på NTNU, mens halvparten av studieplassene ved Geofag og petroleumsteknikk står tomme. En bærbar PC var lokkemidlet da ferske datastudenter ble invitert til et informasjonsmøte, der målet ganske enkelt var å få dem til å skifte studieretning.

Dekanus Ole Bernt Lile mener det er blitt en utbredt oppfatning at oljevirksomheten i Norge snart er slutt, og at det har ført til sviktende rekruttering.

– Faktum er at vi bare har produsert 20 prosent av våre samlede petroleumsressurser. Vi har gass nok til å holde produksjonen i gang i mer en 100 år framover. Det virker som det er umulig å trenge igjennom med denne informasjonen. Både mediene og politikerne holder liv i myten om at oljekrana snart er tom, sier Lile til NTNUs nettavis.