Hermansen (litt sur)

Annonse


Telenor taper mobil-Norden

Hermansen (litt sur)Mens Jan-Åke Kark trolig får bygge UMTS-nett i alle fire nordiske land, har Tormod Hermansens svenske brohode Telenordia knapt noen sjanse til å få lisens for 3. generasjons mobilnett i Sverige. Det kan drive Telenor ut av armene på Telenordia-partner British Telecom og over i favnen på Vodafone.

– Det er lite sannsynlig at Telenordia får UMTS-lisens i Sverige. Tre av de fire lisensene vil nok gå til dagens GSM-operatører, Telia, Comviq og Europolitan, for å utelukke noen av dem ville være meget konkurransevridende.

– Det betyr at minst sju søkere kjemper om den siste lisensen. Mest sannsynlig går den til et svensk konsortium eller Orange-gruppen, sier analytiker Eric Paulak, som følger det nordiske telekom-markedet for det prestisjetunge analyseselskapet Gartner Group.

– Telenordia søker UMTS-lisens, og vi søker som »oss själva», bekrefter informasjonsjef Elisabeth Järstrand i Telenordia. Det innebærer at ingen andre partnere inviteres inn i noe UMTS-konsortium. Telenor og British Telecom kjøpte torsdag ut Tele Danmark fra Telnordia og eier nå halvparten hver.

Telenor har ingen planer om å søke svensk UMTS-lisens på egen hånd. – Telenors mobilvirksomhet i Sverige vil skje i regi av Telenordia, sier kommunikasjonsdirektør Dag Vangsnes i Telenor Mobile Communications. Her er Telenor også bundet av aksjonæravtalen i Telenordia.

Annonse
Norden ett marked

Telenors kjøp av aksjemajoriteten i mobiloperatøren Sonofon i Danmark ble lansert som et ledd i en nordisk strategi, men uten innpass i det svenske markedet, som er nesten like stort som det norske og det danske tilsammen, vil Hermansen bli Karks nordiske lillebror.

Telia Mobile er selvskreven til svensk UMTS-lisens. Det samme gjelder det Telia-eide NetCom i Norge, i Finland har Telia alt fått lisens til tredje generasjons mobilnett, mens Telia Danmark, som er danskenes minste GSM-operatør, vanskelig kan utelukkes fra å få dansk lisens.

– Telia vil ha store fordeler av å være på plass med egne UMTS-nett i alle de nordiske land. Telia kan da utvikle én felles tjenesteplattform, ett felles billing-system, de kan høste stordriftfordeler i innkjøp og utbygning, tilby transnasjonal nordisk roaming og gi innholdsleverandørene et nordisk marked på potensielt 22 millioner forbrukere, sier Paulak.

– Telenordia har ikke i dag en forretningsorientering som passer for UMTS. Svenske myndigheter vil se på i hvilken grad søkerne kan rulle ut et UMTS-nett over hele landet, og det krever et samarbeid med noen på infrastruktur-siden, som el-verk eller jernbane. Det har ikke Telenordia, sier Paulak.«To BT og not to BT»Paulak tror Telenordia snart vil få en ny eierkonstellasjon.
– British Telecom har i flere markeder vist at de er mest interessert i å kjøpe sine partnere ut, påpeker han.

Dette gjelder også Telenor, som lenge har sett på BT som sin fremste internasjonale alliansepartner. I Tyskland signerte Telenor i forrige uke en avtale med BT som gjør at britene kan kjøpe Telenors 10 prosent av Viag Interkom, som har tysk GSM-nett og i forrige uke fikk UMTS-lisens. BT er i ferd med å kjøpe seg opp til 90 prosent i Viag.

Tilsvarende situasjon gjelder i Irland hvor Telenor kan bytte sin 49,5 prosent eierandel i mobiloperatøren Esat Digifone med 33 prosent i teleoperatøren Esat Telecom, som kontrolleres av BT, eller selge seg ut av Digifone og realisere en gevinst på nærmere 10 milliarder kroner.

Begge disse avtalene gjelder frem til nyttår. Hva Hermansen velger vil få avgjørende betydning for hvem som blir Telenors fremtidige internasjonale alliansepartner.

Åpning for Vodafone

Tvilen må begynne å melde seg når det gjelder BT, for britene har foreløpig ikke vist noen vilje til å satse på det nordiske marked, i motsetning til France Telecom, som gjennom sitt eierskap i Orange søker UMTS både i Sverige og i Norge.

– Dersom Orange kjøper Sonera vil finnene gå inn i Orange-konsortiet både i Sverige og i Norge. Det vil styrke disse søknadene ytterligere, sier Paulak.

Om Orange får UMTS-lisens i både Sverige og Norge, og i Danmark gjennom sin GSM-operatør Mobilix, vil Telenor få to nordiske konkurrenter som begge er sterkere. Telia og Orange-gruppen. Dersom BT lar det nordiske marked seile, må Telenor finne seg en annen internasjonal alliansepartner.

Da er det vanskelig å se andre alternativer enn Vodafone. Verdens største mobiloperatør har som sin strategi å være på plass i alle europeiske markeder. Det er de i Sverige gjennom sin 71 prosent eierandel i Europolitan, men ikke i Danmark og ikke i Norge. Akkurat det kan et partnerskap med Telenor ordne.

Og Vodafone innrømmer at Skandinavia er et interessant marked:
– Vi ser jo at skandinavene ligger flere år foran oss briter i utviklingen, spesielt når det gjelder mobilt Internett. Og sett i lys av vår pan-europeiske strategi er det klart at deler av Skandinavia er hvite flekker på kartet, sier kommunikasjonsdirektør Mike Caldwell i Vodafone Airtouch til Telecom Revy.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse