Annonse


Europeisk MP3-allianse

Målet for MP3 EUer å samle kreftene for å kunne tilby et bedre musikktilbud for sine brukere, og skape en komplett musikktjeneste på nett.

– Alliansen består av uavhengige nasjonale selskap med lang erfaring og kunnskap om sine lokale markeder, noe som vil bidra til store synergieffekter, skriver alliansen i en pressemelding.

Fokuserer på europeisk musikkarv

Målet til Mp3 EU er å kombinere de beste musikkplattformene og oppdage all type musikk fra Europa og resten av verden.

Medlemmene av alliansen er alle uavhengige selskap, og melder at de vil strengt respektere opphavsrettigheter. .

En viktig del for alliansen, er å fokusere på den europeiske musikalske arven, og selskapen ønsker å fremstå som et åpent marked for europeiske musikere.