Annonse


Bare bra med Sony PDA?

Nytt utstyr øker konkurransen og fører til videreutvikling av applikasjoner. Men i dagens opphetede PDA-marked gir det også nye brukere. Dermed øker mangelen på komponenter, skriver ZDNet i dag.

Leverer ikke?

Sony har nylig lansert to modeller på det japanske markedet. Allerede nå er etterspørselen enorm, og tilgangen liten. Analytikere har lagt dette til den allerede eksisterende mangelen på komponenter, og fabrikkenes totale feilvurdering av etterspørselen.

-Med de kundegruppene Sony tradisjonelt har nådd vil deres inntreden på markedet bare forsterke komponentmangelen, sier George meier, Markedssjef i NPD Group, med utgangspunkt i at Sony markedsfører dette produktet like intenst som de har for vane.

Lavere priser og økt anvendelighet for håndholdt har fått markedet til å vokse, men samtidig gjort det vanskeligere for forbrukerne å få tak i produktene.

Annonse


Kalkyle

NDP Group la nylig frem kalkyler som viser at det vil bli solgt mer enn dobbelt så mange PDAer i år som i fjor. I første halvår i år ble det solgt 1,3 millioner enheter, like mye som i hele 1999.

Meier sier prognosen ikke har tatt hensyn til at Sony kommer på markedet. Delemangel og økt konkurranse har medført at Palm i annet kvartal hadde en tilbakegang i salget på 45 prosent, sammenlignet med første kvartal.

Analytikerne tror ikke tilgangen på PDAer vil kunne tilfredsstille etterspørselen før godt ut på nyåret.

Annonse