Annonse


Telenordirektør til Posten

Johannesen har vært i ulike lederposisjoner i Telenor, men sist med IKT-ansvaret for Telenors Fornebu-utbygging. Her er første fase av prosjektet i ferd med å sluttføres. Planen har vært å konsentrere seg om å bli ferdig med denne fasen før han går til Posten.

– I Posten BA skal jeg ha ansvaret i konsernledelsen for forretningsutvikling, IT, menneskelige ressurser og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Posten er en spennende bedrift med store utfordringer foran seg. Jeg mener Posten har et enormt potensiale i den nye økonomien, dersom vi gjør de riktige tingene i årene som kommer, sier Johannesen, som ser fram til å møte sine nye medarbeidere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse