Adolfsen, Tom ny

Annonse


Blodrøde tall fra Merkantildata

Adolfsen, Tom nyMerkantildata argumenterer for at trenden er snudd i sin årsrapport:

 • Tydelige tegn til bedring i markedet på flere av forretningsområdene.
 • Resultatet for annet kvartal er bedre enn for første. Driftsresultatet før avskrivning av goodwill og spesielle poster viste et underskudd på 52,4 millioner kroner, som er betydelig bedre enn i første kvartal
 • 480 millioner blir kostnadsført for omstilling og revurdering av balanseposter.
 • Antall ansatte er redusert med 832 siden nyttår
 • Low end hardware virksomheten skal selges. Her blir kampen for hard, og marginene for lave.
 • Merkantildata Application børsnoteres. Håpet er å få inn 150 – 250 millioner på dette.
 • Kursvirksomheten selges til IT Fornebu. Intensjonsavtale er undertegnet.
 • Logistikk flyttes fra Merkantildata til PC LAN, som skal overta varehåndteringen i det norske markedet. Meningen er at det samme skal skje på det danske markedet. Avtalen vil sikre Merkantildatas kunder bedre tilgjengelighet og minst like god leveransepresisjon som tidligere, heter det i en melding fra selskapet.

  I fjor hadde Merkantildata et overskudd per aksje på 88 øre i første halvår. I år er det blitt til et underskudd på 1.88 kroner.

  Ny økonomi

  Nå varsler Merkantildata at de skal fokusere på de deler av markedet som vokser raskest. Virksomheten skal samles i to områder.

 • Ementor – et konsulentselskap med fokus på virksomhetskritiske prosjekter for kunden. Virksomheten har i dag 1.300 ansatte. Kometansen er på strategi, e-business, CRM, IT-strategi og telekom. Skal på sikt ekspandere utenfor Norden.
 • Eterra. Rettet mot teleoperatører, store nordiske selskap og etablerte selskap innen »ny økonomi.» Har i dag 3.200 ansatte. Vil rette seg mot:
  • Kommunikasjon og infrastruktur.
  • Drift og outsourcing.
  • System og nettverksplattform.

  Merkantildata oppgir at de har en kontantbeholdning på 810 millioner kroner og egenkapitalandel på 67 prosent.