Annonse


Tele Danmark splittes i fem

Allerede i oktober blir Tele Danmark organisert i fem selvstendige selskaper; Mobil, Internett, Kommunikasjonsløsninger, Kabel-TV og Forlag, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi har skapt den nye strukturen for i høyere grad å fokusere på kundenes behov. Selskapene skal opptre ytterst aggressivt og meget kunderettet. Vi forventer at de nå reagerer hurtigere på kundenes behov, øke produktiviteten og oppnå større vekst, sier adm. direktør Henning Dyremose, i en kommentar.

Konsernet har grundig gjennomgått utfordringene som selskapet vil møte de neste årene, og kommet frem til at omstruktureringen vil være det beste for virksomheten.

Fra 1. oktober består Tele Danmark av følgende forretningsområder:

Annonse


Kommunikasjonsløsninger omfatter de danske fastnettaktivitetene og bransjesalg til de øvrige operatørene. Peder Ø. Andreasen blir adm. direktør for selskapet, som vil fokusere på alminnelig telefoni og dataløsninger.

Mobil omfatter mobilaktiviteter i Danmark og utlandet, og skal sikre synergi mellom de enkelte mobilselskapene i konsernet. Det skal særlig fokuseres på mulighetene i det mobile Internett. Henning Vest blir adm. direktør for Mobil.

Internett
omfatter både forretningsområdet internettilbyder og Opasia-portalen. Selskapet skal ha en meget aggressiv markedsstrategi både i Nord- og Sentral-Europa, med vekt på hurtig utrulling av ADSL/ bredbånd, sikkerhetsløsninger, hosting og e-commerce. Lars Torpe Christoffersen blir adm. direktør for denne virksomheten.

Kabel-TV
forstetter med Niels Breining som adm. direktør, og Forlag fortsetter med Keld Holland som adm. direktør.

TeleDanmark oppretter også det selvstendige aksjeselskapet Tele Danmark Services A/S, som skal stå for IT-utvikling og drift av de øvrige selskapene i konsernet. Hans A. Kovsted vil sitte i førersetet for denne virksomheten.

Styret har også utpekt James N. Wilson som konserndirektør og medlem av styret med ansvar for forretningsutvikling. Styret vil nå bestå av følgende personer; Henning Dyremose, Hans Munk Nielsen, Henning Vest, Peder Ø. Andreasen og James N. Wilson.

Den formelle omstruktureringen til selvstendige aksjeselskaper skjer 1. januar 2001.