Annonse


Intellinet på SMB-listen

Når Børsstyret vedtok å ta aksjene i Intellinet opp til notering på SMB-listen, så ble det gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år. Men ledelsen i Intellinet må tilfredsstille børsforskriften når de går på børs.

Intellinet ASA ble etablert 25. august 1999 som et av de første Business Service Provider (BSP) selskaper i Norden. Selskapet har, gjennom vekst og oppkjøp av selskapene Vestfoldnett, Designpartner og S-Data i Tranås, hatt en rask ekspansjon.

Pr 18. august har selskapet omlag 120 ansatte fordelt på selskapets hovedkontor i Sandefjord/Oslo samt Sverige (Jønkøping og Stockholm) og Danmark (København).

Intellinets mål er å være en ledende Business Service Provider (BSP) på det europeiske markedet. Et BSP-selskap kombinerer WEB-hosting tjenester fra en Internet Service Provider (ISP) og applikasjonstjenester fra en Application Service Provider (ASP) sammen med konsulenttjenester. Dette kombinert gjør selskapet i stand til å overta det fulle ansvar for kundenes IT-løsninger. Intellinets hovedrolle og fokus ligger innenfor området ASP.

Intellinet ASA fikk et proforma resultat på minus 23,37 millioner kroner før skatt i første halvår, mot et proforma resultat på minus 3,55 millioner kroner samme periode i fjor

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse