Penger pil opp

Annonse


Aksjeskatt bak Telenor-utsettelse?

Penger pil oppUtsettelsen må tolkes som at det kommer forslag om skatteskjerpelser i statsbudsjettet, sier kilder avisen har vært i kontakt med.

Det kunne kommet en strøm av søksmål, dersom regjeringen først selger Telenor-aksjer for 20 milliarder kroner, for senere fremme forslag om skatteskjerpelser hos kjøperne.

Skatt på utbytte, økt skatt på aksjer, eller økt kildeskatt for utlending er blant skatteskjerpelsene som kan være aktuelle, ifølge Aftenposten.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen vil ikke kommentere saken, men bekrefter at forsinkelsen ikke har noe med Telenor å gjøre. Børsnoteringen av Telenor skulle etter den opprinnelige planen finne sted i september.

Annonse


Utsettelsen kan skape problemer for Telenor, som ikke har mulighet til å foreta store oppkjøp eller fusjoner i perioden rett før selskapet skal på børs.

(Origo)