umts

Annonse


NetCom tviler på utbyggingsløfter

umtsAv de fire utlyste lisensene er det så godt som sikkert at Telenor og NetCom får hver sin, mens fem andre konkurrerer om de to siste.

Christoffersen er også skeptisk til de løfter om utbygningshastighet som enkelte UMTS-søkere har gått ut med. Utbygningsgrad og -hastighet er en av de viktigste kriteriene for tildeling av lisenser.

– NetCom har bygget et landsomfattende mobilnett i dette landet før, så vi vet hva som kreves. Men vet ikke om alle som søker UMTS-lisens har forstått hva som skal til for å bygge 800 basestasjoner i dette landet. Skal halvparten av dem opp på ett år, må en god del av arbeidet foregå på norske fjelltopper i januarblåst, sier han.

Ni måneders forarbeide

Tele2 har gått mest offensivt ut av søkerne og lovet 50 prosent UMTS-dekning ett år etter lisenstildeling. Teknisk ekspertise i NetCom tviler på om det er praktisk mulig.

Annonse


– Det tar i snitt ni måneder å få gjort det forberedende arbeidet for en basestasjon i byene, før man setter utstyret på plass, sier en teleingeniør i NetCom.

Samtidig som Samferdselsdepartementet fastslår at utbygning utover minstekravet vil bli tillagt stor vekt ved lisenstildeling, gjøres det like klart at lisenshaverne må stå ved sine løfter. Utbygningen vil bli nøye fulgt av departementet og større avvik fra det utlovde tempo og dekningsgrad vil bli slått hardt ned på.

Risiko

NetCom har selv en ambisiøs utbygningsplan som tar sikte på å dekke 1,5 millioner nordmenn innen ett år. Den er langt mer ambisiøs enn Telenor Mobils, som bare vil dekke 170.000 innen samme tidsrom. Telenor begrunner dette med at ett år etter tildeling vil tilgangen på UMTS-telefoner være så begrenset at det ikke har hensikt å bygge ut mer så tidlig.

Christoffersen innrømmer at terminalutstyret kan bli en vesentlig begrensning, men vil ikke justere utbygningstempoet av den grunn.
– Produsentene tror de skal klare å levere både terminaler og infrastruktur til rett tid, men erfaringen tilsier at dette kan bli vanskelig. Vi vil likevel bygge ut UMTS-nettet slik vi har lovet. Det ligger selvfølgelig en risiko i dette, men om du »safer» hele veien risikerer du at markedsandelene løper fra deg, sier Christoffersen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse