Christoffersen, Terje

Annonse


GPRS-start i november

Christoffersen, Terje– Jeg innrømmer gjerne at dette er et paradoks. Spranget fra GSM til GPRS er brukermessig større enn spranget fra GPRS til UMTS, sier NetCom-sjef Terje Christoffersen.

UMTS kalles gjerne 3. generasjons mobilnett.

Oppgraderingen er godt i gang. Det installeres ny programvare i basestasjoner og svitsjer, samtidig som nettkapasiteten økes for å gi plass for flere samtidige brukere på langt høyere overføringshastighet.

Mye bits for pengene

Mens oppdateringen av programvare etter NetComs beregninger ikke koster mer enn ca. 25 millioner kroner, koster kapasitetsutbyggingen langt mer. Likevel er det neppe snakk om investeringer mer enn 200 millioner for å virkeliggjøre generasjon 2.5 i første omgang.

Annonse


GPRS (General Packet Radio Service) vil mangedoble hastigheten på dataoverføring i mobilnettet. I dag er maksimalt 9,6 kbps i de vanlig GSM, men dette økes til vel 40 kbps i GPRS.

Minst like viktig er det at GPRS gir konstant oppkobling av mobiltelefonen til Internett, og ikke oppringt samband som i dagens GSM. Surfehastigheten på mobiltelefonen blir da 70 prosent av analogt telefonsamband (56 kbps) og 63 prosent av ISDN-hastighet (64 kbps).

Oppgraderingen til GPRS vil gjelde hele GSM-nettet, som i praksis dekker det aller meste av det bebygde Norge.

«Spente»

– Vi åpner et pilotnett i november og regner med å ta i bruk GPRS i hele mobilnettet i begynnelsen av første kvartal neste år. Vi er ganske spente på hva dette vil resultere når det gjelder bruk og tror i det minste vi får en kraftig forsmak på hva UMTS kan bli til, sier Christoffersen.

NetCom har valgt Siemens som sin GPRS-leverandør og i den avtalen ligger det også løfter om levering av GPRS-terminaler. I første omgang blir det bare et par tusen telefoner tilgjengelig, men på nyåret regner operatørene med at GPRS-telefonene skal komme i betydelige antall – og ett år før UMTS-telefonene.

Annonse


Annonse


Annonse