Annonse


Reddet av eget nett

De har scoret bra på rask og omfattende utbygging, men de har ingen innholdsallianser, de kan ikke påberope seg integrasjon med fastnettet, da de ikke har noe slikt.

Med Telia som eier vil de ha sterke utgangspunkt på den mobile portalsiden (Speedy Tomato og Halebop + egen portal).

De er i markedet allerede (30 prosent) og er neppe den som kan bringe mest nytt inn i det. Det er verdt å merke seg at de lover en betydelig mer aggeressiv utrulling enn Telenor.

  Nr. 5 – NETCOM
1  Utbygging – hastighet, bredde ( poeng x 2) 18
2 Kompetanse   9
3 Effekt markedsutvikling   7
4 Distriktspolitisk profil   9
5 Integrasjon andre nett   5
6 Tjenestekvalitet    8
7 Internasjonal styrke   9
8 Innholdsallianser   4
9 Internett/ portal   9
TOTALT 78

Annonse