AT&T - logo

Annonse


Fusjon AT&T og BT?

AT&T - logoForeløpig har samtalene vært uformelle, skriver Wall Street Journal, og ikke behandlet av styrene i de to forhenværende telemonopolene.
Det er uklart om de vil ende i forhandlinger, og en eventuell fusjon skjer ikke med det første, sier kilder til finansavisen.

På spørsmål om mulig samarbeidsform svarer BTs konsernsjef Sir Peter Bonfield at han er åpen for det meste.

I dag samarbeider selskapene gjennom joint-venture-selskapet Concert. En fusjon vil trolig bygge videre på dette samarbeidet, melder CNN Financial Network.

Enkelte kritikerne er skeptiske til en fusjon og hevder det vil skape store administrative problemer. Selv om innsparingsmulighetene er stor, jobber 250.000 mennesker i de to selskapene.

Annonse


Et annet problem kan være skepsis fra myndighetene. Konkurransemyndighetene på begge sider av Atlanteren vil granske om en sammenslåing av de to telegigantene rammer forbrukerne.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse