BT-logo

Annonse


Telenor bøyer av i Tyskland

BT-logoI en pressemelding fra Telenor heter det at ingen beslutning er tatt om salg eller salgstidspunkt. British Telecom byr 54 milliarder kroner for 45 prosent av Viag Intercom, noe som priser Telenors andel til 12 milliarder.

Telenor har investert vel 3,5 milliarder i Viag siden 1997 og kan dermed realisere en gevinst på over 8 milliarder.

I pressemeldingen heter det: »Telenor støtter BTs kjøp av 45 prosent av aksjene i Viag Interkom fra E.ON (sammenslåingen av Viag og Veba). Samtidig har Telenor og BT inngått en avtale der Telenor kan beslutte å selge sin ti prosents andel i Viag Interkom innen utgangen av året. Etter denne perioden har BT en rett til å overta Telenors aksjer innen tre måneder til en fastsatt pris.»

Tidsspørsmål

Dersom BT overtar E.ONs 45 prosent vil britene ha en eierandel på 90 prosent, noe som i praksis gjør andre industrielle eieres posisjon umulig. Om BT får tilslag er det derfor bare et spørsmål om tid før Telenor selger.I pressemeldingen heter det: »En avtale mellom Telenor og BT innebærer at Telenor kan velge å selge sin ti prosents andel til BT til samme vilkår som BT/E.ON-avtalen før utløpet av året. Alternativt kan BT etter denne perioden utøve en rett til å kjøpe Telenors aksjer innen en frist på tre måneder.

Annonse


UMTS-auksjon

Viag Intercom er blant budgiverne på tyske UMTS-lisenser og konsortiet har foreløpig sagt seg villig til å betale over 60 milliarder kroner for en slik lisens. Telenor har gjentatte ganger slått fast at selskapet er villig til å påta seg sin del av denne utgiften, i praksis drøye 6 milliarder kroner, om ikke mer, bare til lisens.

Telenor understreker at selskapet ikke hopper av UMTS-kappløpet i Tyskland. – Kjøpet vil ikke få noen innvirkning på deltakelsen i den pågående UMTS-auksjonen, og vil ytterligere styrke Viag Interkom, sier adm. direktør i Telenor Mobile Communications, Arve Johansen, i pressemeldingen.

Storebror

Situasjonen i Tyskland har flere likhetspunkter med det som i vinter skjedde i Irland, da Telenor bøyde av for storebror BT da britene bestemte seg for å overta den irske teleoperatøren Esat, etter at Telenors bud ikke ble godtatt.

Viag-avtalen befester dermed inntrykket av at BT er Telenors fremste internasjonale avtalepartner. I pressemeldingen formuleres dette slik: »Begge selskapene fortsetter som viktige strategiske partnere.»

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse