Hermansen (glad)

Annonse


Telenor taper på fast telefoni

Hermansen (glad)Driftsresultatet første halvår ble 1.983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten er vel ti prosent. Men ser en bort fra salg av selskap, så var det i realiteten en nedgang på 15 prosent.

Telenors resultat før skatt i første halvår ble 1.657 millioner kroner, noe som er 309 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor.

Økt lønnsomhet på mobilmarkedet ga et positivt resultat på resultatet. Sterk konkurranse, tap av norske kunder, og økte investeringer i utlandet trakk ned.

Mistet åtte prosent

Spesielt når det gjelder fasttelefoni er konkurransen skjerpet. I desember 1999 hadde Telenor en markedsandel på 87 prosent, målt i trafikkminutter. Ved utgangen av første halvår hadde denne andelen sunket til 79 prosentpoeng.

Hovedpunkt i Telenors halvårsregnskap

 • Antall trafikkminutter økte med 27 prosent i løpet av første halvår for hele markedet. Telenor tok ti prosent av denne økningen.
 • Antall GSM-abonnement i Norge (inkl. zalto) var ved utgangen av første halvår i år var 2.041.000. Dette er en netto tilgang på 257.000 i løpet av halvåret. 185.000 av disse var forskuddsbetalte abonnement.
 • 105.000 nye abonnement på Internett i Norge. Totalt har selskapet nå 505.000 abonnement.
 • Selskap som er tilknyttet Telenor gikk bedre. Første halvår var det et regnskapsmessig underskudd på 272 millioner kroner. Dette er en forbedring på 236 millioner sammenlignet med første halvår 1999.
 • Telenor fikk stadig flere kunder gjennom sine eierandeler i utenlandske mobilselskap. Totalt har antall abonnement i slike mobilselskap økt fra 2.1 millioner, ved utgangen av første halvår i fjor til 7.1 millioner ved utgangen av juni i år. Ser en på forholdet mellom Telenors eierandel i disse selskapene, så har Telenors andel av abonnementene økt fra 0.6 millioner til vel 1.8 millioner i løpet av ett år.
 • Telenor investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner. 3.1 milliarder kroner ble investert utenfor Norge.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse