Skjermdump

Annonse


– Nettet mer viktig enn TV

SkjermdumpNettbrukerne vurderer Internett som en god og seriøs kilde for informasjon, viser studien fra UCLA, som slippes onsdag.

To tredeler av de spurte som benytter nettet sier det er en “viktig” eller “ekstremt viktig” kilde til informasjon, mens henholdsvis 53 og 47 prosent tillegger TV og radio samme viktighet.

– Om du hater eller elsker det, er det åpenbart at nettet er kommet for å bli, og at påvirkningen er virkelig og dyptpløyende, sier Jeffrey Cole, leder for UCLAs senter for kommunikasjonspolitikk, til Reuters.

De som ikke bruker nettet tviler mer på viktigheten av Internett. 26 prosent av de spurte i denne gruppen oppgir at nettet er “viktig” eller “ekstremt viktig”.

(Origo)

Annonse