Annonse


– En bremse for UMTS

Derfor tar ikke Telenor Mobil sikte på en forsert utbygning av UMTS-nettet.

– Vi tror ikke det er hensiktmessig å bygge ut et omfattende nett utover minimumskravet i løpet av det første året etter konsesjonstildelingen. Våre ambisjoner begrenser ikke utbygningen, men det gjør mulighetene for å få levert utstyr fra produsentene, sier adm. direktør Ingvild Myhre i Telenor Mobil.

Telenor deltar

Myhre har 15 medarbeidere som deltar i det internasjonale arbeidet med å definere terminalenes spesifikasjoner, og her står det fortsatt en del åpent. Dessuten bygger hun pessimismen på erfaringer med produsentenes forsinkede levering av både WAP- og GPRS-telefoner.

– GPRS-telefonene skulle vært her nå, men vi får dem neppe før til nyåret, sier hun.

– Tilgangen til UMTS-terminaler vil være svært dårlig på det tidspunktet, sier Myhre, med referanse til kravet fra Samferdselsdepartementet om 10 prosent dekning innen ett år etter lisenstildelning, hvilket vil si oktober/november neste år.

Annonse


Annonse


Annonse