Annonse


Distriktsfrieri fra Enitel

Styrken i Broadband Mobile ASA sin UMTS-søknad er den distriktspolitiske profilen til Enitel og den internasjonale mobilerfaringen til Sonera.

– Vi tror dette er en kombinasjon som de norske myndigheten vil finne attraktiv, sa adm. direktør Øyvind Hauge i Enitel på mandagens presentasjon av UMTS-søknaden.

Svakheten er at de foreløpig ikke kan vise til flere partnere på innhold og tjenestesiden, noe konkurrenten Orange Norge kan.

Selv benekter Enitel at dette er en svakhet. De vil se på flere innholds- og tjenesteleverandlører, men de ønske ikke nå å gå ut med noen navn. Hauge avviser også at de vil vente til en eventuell UMTS-lisens er i havn før de starter på de viktige diskusjonene med partnere på innholds- og tjenestesiden.

Annonse


Distriktsprofil

Enitel/Sonera fokuserer meget sterk på deres distriktsprofil i UMTS-søknaden. De hevder at de blant annet vil bygge opp til 200 basestasjoner der ingen andre tilbyr mobildekning.

Broadband Mobile har en tredelt strategi for UMTS-utbyggingen:

 • 106 geografisk spesifiserte byer og tettsteder, inkludert de 12 obligatoriske, dekkes gjennom 1.117 basestasjoner, samt 100 basestasjoner med mikroceller.
 • Broadband Mobile forplikter seg til å sette opp inntil 200 basestasjoner der ingen andre operatører vil ha dekning.
 • Selskapet forplikter seg også til å bygge ytterligere 615 basestasjoner som vil bli plassert ut fra markedets behov.

  Totalt forplikter Broadband Mobile seg til å bygge 2.032 basestasjoner innen fire år fra lisenstildelingen. Det vil dekke 80 prosent av Norges befolkning, noe som er både en raskere utbygginghastighet og bredere dekning enn det myndighetene har lagt opp til.

  Forskning og utvikling

  Broadband Mobiles har, noe spesielt, planlagt at deres UMTS-nett vil dekke samtlige universiteter i Norge, i tillegg til de langt fleste andre institusjoner for høyere utdanning.

  – Vi har allerede innledet et samarbeid med NTNU og SINTEF, med sikte på å styrke kompetanseoppbyggingen innen UMTS i Norge, sier Øyvind Hauge.

  Prislapp: 8 – 10 mrd. kroner

  Enitel og Sonera eier hver sin halvdel av Broadband Mobil ASA. De opplyser at de regner med å investere 5,2 milliarder kroner i nett, IT-systemer og lisens for å bygge UMTS.

  Men med merkevarebygging og etablering av det nye selskapet regner adm. direktør Øyvind Hauge i Enitel med at den endelige prislappen vil ligge på mellom 8 og 10 milliarder kroner. En investering som begge selskaper forventer skal bli lønnsom.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse