Annonse


Telecomputing lever risikofylt

Telecomputing økte inntektene med 19 prosent i andre kvartal, men økte tapet med 33 prosent i samme periode. Etter resultatsfremleggelsen falt aksjekursen til ny bunnotering.Det norske ASP(Application Service Provider)-selskapet Telecomputing driver fjerndrift av IT-løsninger og programvare til en fast månedsavgift. På det høyeste lå aksjekursen til selskapet på 610 kroner i det unoterte markedet, men etter at satsingen i USA slo feil har selskapet rast i verdi.

Aksjekursen raste til 34,50

På torsdag falt aksjekursen til 34,50 kroner på Oslo børs, etter at selskapet viste frem en kvartalsrapport med røde tall.

Driftsunderskuddet andre kvartal ble på 137 millioner kroner, mens inntektene var på knappe 30 millioner kroner. Netto tap i andre kvartal ble cirka 82 millioner kroner, og tapet økte med 33,8 prosent fra første kvartal, i følge Dagens Næringsliv.

Gull og grønne skoger for de få

Selv om Telecomputing nå sliter tungt spås det fremtidige ASP-markedet å bli meget innbringende. I følge analyseselskapet Gartner Group kommer markedet for ASP til å vokse fra 3,5 milliarder dollar i slutten av året til 25 milliarder dollar i 2004.

Annonse


I dag finnes 65 prosent av ASP-markedet i Nord-Amerika beregnet i forhold til inntekter, men denne fordelingen vil sannsynligvis endre seg betydelig frem til 2004.

I 2004 regner man med at 45 prosent av markedet vil være i Nord-Amerika og 32 prosent i Europa.

Konkurser og oppkjøp i vente

Men trass i den høye tilveksten så har ikke Gartner Group noen tro på at det vil bli enkelt å overleve i dette markedet. De spår at hele 60 prosent av ASP-selskapene vil forsvinne innen slutten av neste år. Noen vil gå konkurs, andre vil fusjonere og noen vil kjøpes opp av andre selskap.

Analysebyrået antar at de i år 2004 kun vil finnes 20 store ASP-selskap som tilbyr komplette serviceløsninger til sine kunder, skriver MikroDatorn.

For mange bedrifter er det penger å spare på ASP-løsninger, men dersom en rekke av selskapene skulle forsvinne fra arenaene vil dette kunne bety trøbbel for deres kunder. Hvis ikke ASP-selskapene overlever vil sannsynligvis en rekke av deres tjenester forsvinne i tillegg.