deslill.

Annonse


Organisert datakrim øker

deslill.Nettet brukes i alle typer kriminalitet, slår Rikskriminalpolisen fast i sin årlige rapport til EU.

– Det er et problem som vokser i takt med nettet, sier Rikskriminalpolis-sjef Lars Nylén til Tidningarnas Telegrambyrå.

Samtidig sliter svensk politi å holde på sine IT-kyndige etterforskere. – Deres spisskompetanse gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet, sier Nylén. Han hevder likevel at svensk politi er verdens beste når det gjelder å etterforske datakriminalitet.

Kompetanse

Den organiserte kriminalitet har lykkes å rekruttere mennesker med høy IT-kompetanse som bidrar i forskjellige typer lovbrudd, heter det i rapporten.

Annonse


Blant annet har organisert prostitusjon flyttet mye av sin kontaktvirksomhet til Internett, etter at loven som forbød gateprostitusjon ble innført i 1999, heter det i rapporten.

Internasjonalisering

Trenden går også i retning av at den organiserte kriminaliteten bryter ut av sine tradisjonelle nasjonale grupperinger og knytter bånd på tvers av grensene.

– Innen den økonomiske kriminaliteten har utviklingen kommet så langt at det ikke lenger er snakk om “svenske” grupperinger. De består nå av ulike nasjonaliteter i ulike land, og de innblandede kan ha virksomheter i andre land enn de er bosatte, sier Nylén.

(Origo)