e-post (tegning)

Annonse


Dårlig service i nettbutikker

e-post (tegning)Flere av nettbutikkene lar deg vente i flere uker før varen er i hus, og det hører med til sjeldenhetene at de har opprettet egne systemer som sørger for at bestillingene blir raskt ekspedert. De fleste sender varene gjennom posten på gamle-måten, skriver Aftenposten.

Markeds- og Mediainstituttet har gjennomført en kartlegging av kundenes oppfatning av nettbutikkene, på initiativ fra Sun Microsystems og PricewaterhouseCoopers (PwC).

Mangler ressurser, teknologi og strategi

I løpet av våren har nettbutikker og et testutvalg av kunder blitt spurt om servicenivå, kvalitet og en rekke andre forhold. Resultatet er ikke videre oppløftende for de mange nettbutikkene som har blitt etablert.

De færreste av butikkene har investert mer enn småpenger for å etablere seg. De har heller ikke ressurser, teknologi eller en helhetlig strategi for å utnytte mulighetene Internett gir.

Annonse


De fleste har en urealistisk forventing om økt omsetning og fortjeneste, uten at de har laget egne markedsundersøkelser.

Blir informasjonssentraler

Den sene leveringen av varene og betalingsmåter kundene ikke stoler på, bidrar til at butikkene blir informasjonssentraler, mens kundene handler i tradisjonelle butikker.

– Det er grunn til å spørre hvilket eksistensgrunnlag flertallet av nettbutikkene har, når de ikke vet hva de selv vil, ikke kan konkurrere på pris, leverer for sent og mangler internasjonale ambisjoner, sier partner Arne Johan Helle i PwC.