e-handel (norsk)

Annonse


Bedrifter uten e-handel øker mest

e-handel (norsk)De rene tall viser en liten forskjell.En undersøkelse gjort av Econ og Sitma på 161 norske industribedrifter i år viser at de bedriftene som ikke har tatt i bruk e-handel har en gjennomsnittlig resultatøkning på 4.9 prosent, mens de bedriftene som har tatt i bruk e-handel bare har en vekst på 4.7 prosent.

– Samtidig viser undersøkelsen at de bedriftene som har en helhetlig strategi for e-handel forbedret resultatet med hele 7.6 prosent, heter det i en melding fra det kommersielle nyhetsbyrået Newswire.

Forbauset over resultatet

Forsker Jan Elling Rindli ved Sitma er overrasket over at e-handelsbedrifter skårer så dårlig i undersøkelsen.

– Dette var uventet. Men vi ser at bedriftene som satser riktig på e-handel skårer best. Det understreker viktigheten av å satse helhetlig på hele verdikjeden når man implementerer slik teknologi, sier han.

Annonse


Hjemmeside ikke nok

– Flertallet av bedriftene satser på enkle e-handelsløsninger uten en helhetlig strategi fra ledersiden. Dette blir ofte kostbart. En flott hjemmeside med bestillingsmuligheter er ikke nok til å skape suksess, sier Morten Brenden i det internasjonale konsulentselskapet AT Kearney.

Brenden hevder at resultatene fra e-handel i bedriftene først kommer ved fullstendig integrasjon av verdikjeden i bedriftene. Dette krever at e-handel blir en integrert del av satsingen på alt fra logistikk, produksjon og sluttbruker.

– Ingen er sterkere enn det svakeste ledd. Det er for eksempel vanskelig å tilby salg av varer over nettet hvis ikke leveransen kommer fram i tide, sier han til Newswire.

Toppledere må med

Brenden understreker også viktigheten av at topplederne involverer seg i den strategiske planleggingen.

– En undersøkelse AT Kearney har gjort på 20 store nordiske bedrifter viste at bare 40 prosent av de bedriftene som hadde installert såkalte ERP-systemer opplevde strategiske fordeler som fremmer vekst, globalisering og konkurranseevne, sier Brenden. Dette er systemer som samler alle avdelinger og nivåer i en bedrift i ett datasystem.

Brenden mener for mange ledere fokuserer på å erstatte de gamle systemene i stedet for å definere nye modeller og muligheter for forretningsdrift som nye systemer gir.

– Hvis store investeringer i nye systemer skal lønne seg må disse understøtte nye og bedre driftsmodeller, sier Brenden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse