mp3.vignnyrød

Annonse


Vurderer anmeldelse av Sharetraxx

mp3.vignnyrødTilgjengeliggjøring er også ulovlig, hevder TONO og Business Software Alliances (BSA). Men grunnleggeren av Sharetraxx føler seg på trygg grunn.

– De som mener Sharetraxx er ulovlig, bør sette seg inn i hvordan tjenesten fungerer. Ingen av motstanderne har ennå kontaktet meg, sier Snorre Haugnes (22).

Sharetraxx er en søketjeneste som gjør det enkelt å skaffe seg alle typer multimedia-filer og dataprogrammer, både av lovlig og ulovlig art.

Tjenesten kan oppspore filer som ligger på andre maskiner i Gnutella-nettverket. Snorre Haugnes (22), er den som har utviklet søketjenesten, og han føler seg på trygg grunn.

Annonse


I likhet med Gnutella kobler du deg ikke opp mot en server, men alle maskinene som er pålogget kobles sammen, og deretter kan hele nettverket av maskiner bytte filer innbyrdes. Filen blir indirekte hentet fra en annen brukers maskin og lastes ikke ned fra et nettsted.

Forenkler søket til enkelte filformater

– Sharetraxx er en teknologi som gjør det enklere å finne frem til enkelte filformater. Hvis man skal stanse den, må man samtidig stanse utviklingen av alle søkemotorer, sier Haugnes, til ITavisen.no. Han stoler på sin advokat, som har uttalt at han ikke begår noe ulovlig..

Også en rekke av de store og anerkjente søkemotorene, har innført egne MP-3 søk. Dette innebærer i praksis at man søker på samme måte som tidligere, men kan avgrense de ulike søkene til visse filformater. Ønsker du å søke på kun MP3-filer, er det fullt mulig å gjøre dette, blant annet hos Altavista.

Bryter åndsverksloven

– Dette er uaktsom medvirkning i følge åndsverksloven paragraf 2, sier jurist Grete Funderud i Arntzen & Underland Co. Som advokat for Business Software Alliances (BSA), er hun sterkt kritisk til virksomheten Haugenes bedriver.

Hun mener at Sharetraxx sterkt medvirker til ulovlig kopiering av multimedia og programvare, noe som rammes av norsk lov.

– Skaperne av et produkt har enerett på tilgjengliggjøringen. Slik jeg ser det bedriver Haugenes uaktsom tilgjengliggjøring, noe som kan straffes med tre måneders fengsel, sier Funderud. BSA skal nå vurdere virksomheten til Sharetraxx, og vurdere hvorvidt de skal gå videre med saken.

Gråsoner i lovverket

Gråsonene i lovverket er fremdeles mange innen nettrelatert virksomhet, og ennå har vi ikke hatt noen rettssaker i Norge, som har involvert type tjenester som Sharetraxx. Men nylig gikk en MP3-sak helt til Høyesterett i Sverige.

En svensk 18-åring var siktet for å ha lagt ut MP3-filer på sin hjemmeside, og plateindustrien anmeldte forholdet. De fikk delvis medhold. Retten slo fast at eieren av hjemmesiden hadde et lenkeansvar, og at det ikke er lov å legge ut musikklenker uten tillatelse.

Men gutten fikk ingen straff, fordi plateindustrien kun sitter med produsentrettighetene, og ikke opphavsretten. Produsentrettighetene står relativt sett mye svakere enn opphavrettighetene. Likevel tok plateindustrien dommen som en seier. På svenske søkemotorer og hjemmesider, har det vært atskillig vanskeligere å oppspore ulovlige MP-3-filer etter dommen.

-Opphavsrettslig relevant

I Norge er det TONO som sitter på opphavsrettighetene til musikk. Juridisk konsulent i TONO, Inger Elise Mey, har ennå ikke satt seg inn i virksomheten til Sharetraxx, men hun tviler sterkt på at virksomheten er fullt lovlig.

– Å legge ut pekere til MP-3-filer er en opphavsrettslig relevant handling. Skal man legge ut pekere må man ha tillatelse, sier Mey. Mey trekker paralleller til den svenske Høyesterettsdommen som fastslår lenkeansvaret.

Mey mener at det tekniske er mindre relevant for saken. Selv om musikkfilene du finner i Sharetraxx ikke går gjennom en server, men gjennom brukernes nettverk, mener Mey at hovedpoenget her er tilgjenglighet.

– Slik jeg forstår det medvirker Haugnes til å gjøre programvare og musikk tilgjengelig, og det er dette som er selve hovedhandlingen. Hvordan det skjer er ikke vesentlig i denne sammenheng, sier Mey.

Ønsker avtaler fremfor konflikter

Men Mey understreker at TONO ikke har mulighet til å gå til søksmål mot alle som bryter opphavsretten.

– Først og fremst er vi interessert i å inngå avtaler med dem som benytter seg av musikkfiler, på enten hjemmesider og andre tjenester. For oss er det også viktig å bruke internettmediet men der nødvendig med avtaler om bruk, uttaler Mey.

Men TONO er involvert i en sak som er anmeldt til politiet. Tidligere i år leverte Antipiratgruppen og TONO en anmeldelse på den norske søkemotoren FAST, fordi FAST har lenker til filer der opphavsretten ikke er ivaretatt. Saken ligger nå hos Økokrim.

-Internett bør være åpent, mener Haugnes. Han mener det er derfor Internett oppsto – for å være en åpen kanal med fri flyt av informasjon.

Men Haugnes poengterer imidlertid at det ikke er noen fanesak for ham å tilgjengeliggjøre ulovlig materiale. Derimot finnes det gode muligheter for brukerne å havne varer på lovlig vis på Sharetraxx. Trykker du på et handlevognikon, kan du kjøpe f.eks musikk fra Amazon.com, som hans selskap, Snapp Search AS har inngått en avtale med.