Annonse


Motorola og Halebop: stjerner i sikte

– Dette er som et strategisk partnerskap. Tidligere har vi sett problemer når telefonprodusenter og tjenesteleverandører ikke har jobbet i samme tempo. Wap er et godt eksempel på dette, sier Roland Svensson, adm. direktør i Halebop.

Mobilprodusenten Motrola, og den svenske internasjonale mobilportalen Halebop har inngått en samarbeidsavtale om å utvikle tjenester og dele kompetanse på mobilt Internett.

– Nå kan vi sørge for at når en ny mobiltelefon slippes på markedet, så finnes det samtidig en rekke fungerende tjenester som er tilgjengelige, sier Svensson.

Annonse


Naturlig

I løpet av det siste året har Motorola jobbet tett med både Telia og Oracle, og avtalen med Halebop er en naturlig forlengelse av dette samarbeidet, forklarer Ulf Gustaffson, General Manager for Motorolas Wireless Internet Application Centre i Sverige.

– Gjennom avtalen med Halebop vil Motorola få mange nye brukere, og vi vil få en bedre forståelse for hva slags applikasjoner markedet mangler, og hvilke applikasjoner som må utvikles, sier Gustaffson.