Annonse


Kjell Inge handler IT-aksjer

Kjell Inge Røkke har til sammen kjøpt aksjer for 50 millioner kroner i MMC, gjennom sitt heleide datterselskap Aker RGI. I mai foretak han en beskjeden investering i selskapet, men nå eier Røkke 2,3 prosent av aksjene.

Aksjonærlisten i MMC omfater også Tore Aksel Voldberg og Atle Brynestad, skriver Dagens Næringsliv.

MMC utvikler programvare som er basis for overføring av multimedia over GSM-nettet til mobile enheter med internettoppkobling. Den endelige målet er å sette standard for den mobile teknologiplattformen.

I mai fikk selskapet sprøytet inn 250 millioner kroner fra norske og utenlandske investorer, og ble da priset til 2,2 milliarder kroner.