Fast Search&Transf (logo)

Annonse


www større enn noen trodde

Fast Search&Transf (logo)World Wide Web er over 500 ganger større enn det søkemotorer som Fast, Google og AltaVista klarer å spore opp, ifølge selskapet BrightPlanet, somhar utviklet programvare som lodder dybden på nettet.

BrightPlanets studie kaller informasjonen som søkemotorene ikke klarer å nåfor det “dype nettet”, og skiller dermed informasjonsmengden fra den lettere tilgjengelige overflateinformasjonen.

Nettet ikke usynlig lenger

– Det er ikke et usynlig nett lenger. Det er det supre med jobben vi hargjort, sier BrightPlanet-sjef Thane Paulsen.

Selskapets programvare har sporet opp informasjon som tilsier atweb-verdenen i dag innholder omtrent 550 milliarder dokumenter. Til sammensporer søkemotorene opp omtrent en milliard nettsider. For bare seks årsiden holdt søkemotoren Lycos oversikt over 56.000 sider.

Hovedproblemet med å skape en oversikt over informasjonen som ligger pånettet er at mye i dag ligger i databaser i stedet for som enkle nettsider.Det betyr at søkemotorene leder nettbrukerne til inngangsporten, men å finne frem til spesifikk informasjon krever ytterligere søk som må gjøres manuelt, skriver Associated Press.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse