Annonse


PDA seiler inn i US Navy

Mannskapet om bord på USS McFaul, en destroyer i Arleigh-Burke klassen, vil ta i bruk Palm V for å erstatte de tradisjonelle måtene å føre rapporter og fylle ut skjemaer på, ifølge MaximumPC.com.

Infrarøde stasjoner fra Clarinet Systems vil bli installert rundt omkring på fartøyet, slik at seilerne kan synkronisere Palmene sine, og utveksle e-post.

Sikkerhetskontroll

Sikkerheten må også ivaretas, i tilfelle de håndholdte datamaskinene kommer på avveie. Derfor vil Restrictor, et påloggingssystem med passordverifisering, vil bli installert,

Den amerikanske marinen er stadig ute etter å effektivisere sine operasoner ved hjelp av kommersielle datasystemer, og har allerede utstedt omlag to tusen Palm til sine offiserer.

Noen ganger har det også straffet seg, for eksempel da en krasj i Windows NT førte til en tre timers lammelse av krysseren USS Yorktown, skriver MaximumPC.com.

Annonse


Annonse


Annonse