DT i motbakke

Annonse


Deutsche Telecom i motbakke

DT i motbakke

Deutsche Telecom la inn et bud på 55,7 milliarder dollar, noe som verdsetter hver abonnent i Voicestream til 11.000 dollar. Dette beløpet er det dobbelte av hva det tyske selskapet betalte for One2One i Storbritannia.

Ron Summer forsvarer budet ved å hevde at det er svært vanskelig å komme inn på det amerikanske markedet for spottpriser, skriver Financial Times. Han sterkeste kort for å få med seg flertall på oppkjøpet er abonnenttallene.

220 millioner potensielle kunder

Voicstream regner med en dobling i antall abonnenter til 4,2 millioner i begynnelsen av neste år. Selskapets nåværende nettverk har et potensial for 102 millioner kunder, men styreformann John Stanton snakket om 220 millioner potensielle kunder i områdene som selskapet dekker.

Annonse


Med det aller største problemet rundt budet, er Senatets nye lovforsalg. I Senatet er det stor motstand mot å la en utenlandsk regjering kontrollere strategisk sensitive telekommunikasjonsnettverk. Det har resultert i et lovforsalg, som skal hindre et selskap som er enn 25 prosent eid av en utenlandsk regjering, i å kjøpe en amerikansk telefonlisens.

Lovforslaget skal opp til avstemming i Kongressen kommende fredag, men hvis det skulle gå igjennom, risikerer USA å starte en internasjonal handelskrig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse