Telenor-brudd

Annonse


Telekollaps kunne vært unngått

Telenor-brudd

Tidligere direktør og nåværende rådgiver i Post- og Teletilsynet, Roald Ekholdt, mener at Telenor lett kan unngå at et kabelbrudd lammer en hel landsdel, slik det skjedde da en kabel ble kuttet i Kristiansand på mandag.

– Det vanlige er at en legger telenettet i et ringsystem, eller et nettverk. Dersom teletrafikken brytes, finner den »omkjøringsveier» i nettverket, sier Ekholdt til Aftenposten. Han er forundret over at Telenor ikke har lagt et slikt system på et sentralt sted som Kristiansand.

Økonomiske hensyn ligger bak

Den tidligere direktøren sier han vil være forsiktig med å kritisere Telenor, men antyder at det er økonomiske hensyn som ligger bak måten Telenor har organisert telenettet på.

Annonse


Selv om det enkelt å opprette en reservevei i telenettet, er det svært kostbart å gjennomføre veier som hindrer fullstendig sammenbrudd i teletrafikken. Slike reserveveier er etablert kun noen få steder i landet, blant annet i deler av Oslo og på Lillehammer.

I Telenor diskuterer man en raskere oppgradering av telenettet for å unngå fullstendige kollaps når et nytt kabelbrudd oppstår. Fungerende pressetalsmann i Telenor, Kai Rosenberg, innrømmer at det samme kan skje igjen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse