Deskillustrasjon

Annonse


Gode signaler før Telenor-notering

Deskillustrasjon

France Telecom selger 100 millioner aksjer, tilsvarende 10 prosent av aksjene i Wanadoo. Tegningsperioden utløp i slutten av forrige uke. Telenors franske kollega reserverte 54 prosent av emisjonen til institusjonelle investorer, som har overtegnet sin andel hele ti ganger.

Private investorer kan kjøpe til sammen 36 prosent av aksjene som emitteres i forbindelse med børsintroduksjonen av Wanadoo 19. juli. Ifølge Reuters har private investorer tegnet seg for fire ganger så mange aksjer som det er i deres kvote.

France Telecom har reservert 10 prosent av Wanadoo-aksjene til ansatte.

Annonse
Nedre nivå

Aksjene i Wanadoo omsettes for mellom 19,50 og 20 euro i gråmarkedet i dag. Men Reuters` kilder i markedet tror likevel at aksjekursen vil bli liggende i den nedre enden av den forhåndsbestemte skalaen på 17 til 20 euro når emisjonskursen fastsettes 18. juli.

Interessen for Wanadoo-emisjonen skyldes dels France Telecoms sterke posisjon, og dels av Wanadoo leverer både Internett-tilgang og innhold. Telefonkatalogene på nett inngår i Wanadoos virksomhet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse