Spirit of Norway

Annonse


Øker mobil til Offshore-VM

Spirit of Norway– Med denne kapasitetsøkningen skal vi kunne dekke ca. 35.000 samtaler i timen. Ut fra Telenor Mobils prognoser skulle mobiltrafikken dermed kunne gå normalt også denne helgen., sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil.

Økt sommerdekning ikke nok

– Selv om GSM-nettet generelt er blitt styrket foran sommeren på bakgrunn av »sommerturistene», er ikke dette nok foran en helg som dette,» forteller Amundsen.

Styrkingen av GSM-nettet består både av midlertidige og faste utvidelser i mobilnettet. I forhold til offshore VM i fjor er GSM-nettet i Arendal sentrum nå øket med ytterligere ca. 40 prosent.

Telenor opplyser at både arendalitter og tilreisende denne sommeren vil ha glede av at mesteparten av kapasitetsøkningen i nettet blir permanent.

Annonse


Les mer om Offshore-VM på www.c1woc.com.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse