Døving, Marit (10.03.00)

Annonse


Ny sterk teleallianse

Døving, Marit (10.03.00)Avtalen er inngått for 3 år, og partene vil i i tillegg til den samarbeidsavtale som i dag er inngått, også forhandle om direkte aksess til hverandres nettverk gjennom en egen samtrafikkavtale.

Dersom partene utvider sitt samarbeid på denne måten, vil Consorte kunne rute sin teletrafikk både via Enitel og Telenor sitt nettverk.

Markerer styrke

Enitel mener samarbeide med Consorte vil styrke deres stilling i telemarkedet.

– Markedet for IN tjenester er sterkt voksende og vi ser at mange tjenester flyttes ut i nettet. Det kreves kompetanse og sterk fokus for å kunne være best til enhver tid. Derfor valgte vi å samarbeide med Consorte, som i tillegg til å ha de etterspurte tjenester på plass, også har bygget opp en sterk organisasjon i Norge, sier Erling Nilsen, direktør for divisjon Business Partner i Enitel.

Annonse
– Slagkraftig konstellasjon

– Avtalen med Enitel vil gi spennende muligheter for samarbeid til beste for norske bedriftskunder, mener Marit Døving, adm. direktør i Consorte Group ASA.

– Samarbeidet mellom Consorte som spesialisert nisjeoperatør og en fremgangsrik teleoperatør som Enitel – som har stor bredde i sitt produktspekter og kundegrunnlag – er en slagkraftig konstellasjon i markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse