Bankuttak

Annonse


Nettbank øker risiko

BankuttakDet finnes nå nærmere 600.000 nordmenn som bruker nettbank. Hittil er det ikke anmeldt svindel foretatt med nettbank. Sikkerhetseksperter mener det er et tidsspørsmål om når anmeldelsen kommer.
Antall anmeldte datakrimsaker vokser. Mørketallene er store, og statistikken er mangelfull for 1999. Trolig er det fortsatt vekst både når det gjelder datainnbrudd, skadeverk og bedrageri.

Sårbarheten øker

– Antallet datakyndige som kan utføre fiendtlige angrep øker raskt. Angrep fra hackere er et voksende problem og deres teknikker blir mer avanserte. Den raske spredningen av billig, avansert og brukervennlig IKT-verktøy, som i betydelig grad kan hentes ned fra nettet, bidrar til dette, heter det i det såkalte Sårbarhetsutvalgets ferske rapport.
Tidligere fylkesmann Kåre Willoch ledet dette utvalget.

Eget ansvar

Bankene mener at kunden er ansvarlige for datasikkerheten på sin egen maskin, og vil trolig la kunden selv ta smellen, om det skjer noe galt. Sikkerhetseksperter mener at kompetansen hos brukerne ofte er for liten.

Forbrukerrådets direktør Per Anders Stalheim mener at bankene ikke kan dytte ansvaret over på kunden.
– Den som driver systemet må ta risikoen, sier Stalheim til Dagbladet.

Annonse
Effektivitet

– Bankene er flinke til å oppfordre til bruk av nettbank. Det er greit, og det effektiviserer banktjenesten. Men det kan være et problem når banken ikke kan pålegge hver bruker til å laste ned sikkerhetsløsninger på egen maskin, sier adm. direktør Per Hansen i PDI Consult til ITavisen.no. Han mener at bankene etter hvert vil bli tvunget til å finne bedre løsninger. PDI Consult er et selskap som tilbyr sikkerhetsløsninger for Internett.

Kabel gir problem

Spesielt er Hansen skeptisk til kabelnett, og mener tilbyderne har gjort lite for å informere om sikkerhetsrisikoen. Ved hjelp av tjenesten fildeling i Windows kan andre brukere lett få tilgang til en PC i kabelnett. Sikkerhetseksperter mener det ikke er tilstrekkelig å slå av »fildeling» for å bedre sikkerheten. Uansett vil det være risiko forbundet med datavirus og »trojanske hester».

Et kabelnett fungerer som et lokalt nettverk
– Hvem som helst kan i prinsippet legge inn en sniffer og hente ned eposten din. Det betyr at en datasnoker kan få tilgang til hva som helst, sier Hansen. Hansen mener kabelselskapene burde ha lagret krypterte løsninger fra server og til endestasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse