Annonse


Microsoft ut av kabelselskap

Microsoft ville sammen med Liberty Media Corp hatt kontroll over selskapet.
– Etter at Microsoft endret sine planer vil ikke EU-kommisjonen gå videre med saken, heter det i en melding fra Associated Press.

Kommisjonen begynte å se nærmere på saken i mars, med begrunnelsen at eierskapet kunne føre til monopolisering i den britiske kabelbransjen. I første rekke gjaldt det bekymring for at Microsoft skulle få for mye kontroll på programvare til digitalt TV – med oppkobling mot Internett.

Telewest benytter idag programvare fra en av Microsofts konkurrenter på sine »Set-Top»-bokser. Liberty Media Group eies av det amerikanske telekonsernet AT&T.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse