Annonse


Telenor skal jobbe mobilt

De nye løsningene vil blant annet være designet for svært mobile brukere, ha kort påloggingstid, kreve enkle driftsformer, samt forenkle og digitalisere mange papirbaserte arbeidsprosesser.

Løsningene skal også muliggjøre elektronisk samhandling (eBusiness) mellom ansatte i Telenor, kunder, partnere og leverandører, melder Telenor.

Intensjonsavtale

Telenor har inngått en intensjonsavtale med Hewlett-Packard (HP) med sikte på å utvikle fremtidige løsninger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) med basis i Telenors nye hovedkontor på Fornebu.

De nye løsningene skal fungere for video, bilder, dokumenter, tale og elektronisk post – uavhengig av tid og sted. Intensjonsavtalen vil senere bli fulgt opp av mer konkrete avtaler om utvikling og leveranse av spesifikke IKT-løsninger.

Annonse
En rekke andre store internasjonale aktører vil bli knyttet til utviklingen av IKT-løsningene, blant dem Cisco. I løpet av august vil det bli avgjort hvilke øvrige partnere Telenor vil inngå avtaler med.

HP har til hensikt å etablere seg med noe av sin virksomhet i forbindelse med realiseringen av IT Fornebu.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse