Hermansen surfer

Annonse


Nå surfer eldrebølgen

Hermansen surferSeniorSurf 2000 vil 17. oktober samle 10.000 nye internettbrukere over 55 år, hvorav de eldste vil være nesten 90 år. De inviteres til å prøve Internett gratis med veiledning på sitt lokale bibliotek, eldresenter eller skole, heter det i en melding fra arrangørene.

Men når arrangørene skal gjøre de eldre oppmerksomme på hendelsen så stoler de på tradisjonelle medier; 200.000 aviser skal trykkes opp og fordeles via bibliotek, eldresentre, K-bank og Telenors forhandlere.

Deltakere fra hele landet

– Vi sikter på over 10.000 deltakere til SeniorSurf 2000. Vi er i rute med hensyn til arrangørsteder og antall frivillige som deltar.

– I tillegg har både næringslivet og det offentlige støttet opp om prosjektet slik at vi har økonomisk ryggrad til å gjennomføre et så omfattende arrangement.
Vi har også opplevd et formidabelt engasjement i lokalmiljøer i alle deler av Norge, sier Bodil Brøgger, styreleder for Seniornett Norge.

Annonse
Arrangementet SeniorSurf 2000 arrangeres i regi av den ideelle organisasjonen Seniornett Norge. Målet er å samle minst 10.000 seniorer over 55 år.

Surfingen arrangeres i samarbeid med landets bibliotek/eldreråd. Støtte kommer både fra det offentlige (norsk Biblioteksforening, Statens Bibliotektilsyn) og fra næringslivet (K-Bank, Telenor, SAS, Microsoft Norge, VG med flere).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse