Hacker -fglass

Annonse


Willoch vil ha nytt Sikkerhets-departement

Hacker -fglassTeknologien utvikler seg raskt. Med det blir også mulighetene for å lamme et samfunn endret.

– »I Love You»-viruset var en vekker, som gjør at man skjønner behovet for tiltak, svarte Harlem, da hun fikk rapporten. Hun ville ikke kommentere konkrete forslag om endringer, men ba om tid til å få vurdert innholdet i rapporten, før hun gikk ut med synspunkter. Den eneste konkrete kommentaren var at hun la merke til at det var et enstemmig utvalg som stilte seg bak rapporten, og at det så ut til å være fornuftige tiltak.

Vil fjerne departement

En god del av debatten rundt utvalgets innstilling vil trolig dreie seg om Willochs forslag om å overføre oppgaver fra andre departement, og til et eget Sikkerhetsdepartement. Grunnen er blant annet bedre styring av akutte situasjoner.

Willoch mener at antall departement kan holdes på samme nivå, har sterke personlige synspunkter på hva som skal gjøres, og regner det som fullstendig utelukket at dagens regjering vil spørre om hans syn. Og Willoch vil heller ikke svare på hvilket departement han mener burde legges ned.

Annonse
Et senter for IT-sikkerhet

Utvalget forslår et eget uavhengig Senter for informasjonssikring, som skal bygges opp etter amerikansk, eller sveitsisk modell. Her skal myndigheter og bedrifter samarbeide for å unngå skadeverk mot norske datasystem.

IT som krigsverktøy

En gjennomgangsmelodi i rapporten er at gårsdagens sikring er beregnet på gårsdagens trusselbilde.

– Det var ikke uten grunn at Taiwan fryktet at Kina kunne vinne en krig mot dem ved å sende signaler inn i deres datasystemer, og gi dem destruktive ordre, sier Willoch.

– Det utvikles nemlig ikke bare datasystemer til utrolig nytte, men også stadig nye muligheter for å sende fremmede dataimpulser inn i andres datasystem. Det kan bli alvorlig hvis noen kan sitte tusenvis av kilometer borte og stanse våre telekommunikasjoner og styringssignaler til automatiske prosesser, slik at farlig utstyr på mottakersiden begynner å gjøre skade på egen hånd, sier Willoch.

Risiko for terror

Han mener at til tross for at de politiske motsetningene er blitt mindre, så er det stadig risiko for at Norge kan bli rammet av forskjellige former for terror. Landet er en stor eksportør av energi til land som kan komme i væpnet konflikt, eller bli utsatt for interne voldelige konflikter.

– Våre kunders motstandere kan finne det hensiktsmessig å ramme dem ved å stanse energileveransene fra oss, heter det i en kommentar fra Willoch, som peker på at dette ikke bare vil ramme oljebransjen, men kan føre til at andre områder i samfunnet blir rammet for å stoppe eksport.Sårbarhetsutvalget forslår følgende tiltak innen IT- og telebransjen.

 • Etablere et senter for informasjonssikring.
 • Økt innsats på forskning og utvikling.
 • Styrket utdanning og av kompetanse.
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Gjennomgang av behov for lover, regler og insentiver.
 • Etablere et IKT-tilsyn, og styrke sertifiseringsarbeidet.

  Sårbarhetsutvalget ble satt ned av regjeringen Bondevik i september i fjor, og med Kåre Willoch som leder.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse