Oljeplattform

Annonse


Oljeselskapene utsetter ehandelsatsning

OljeplattformGPE (Global Procurement Exchange) er et internasjonalt samarbeide mellom oljeselskapene om innkjøp av verktøy, laboratorieutstyr og kontormateriell via Internett.

Statoil vil i fellesskap med en rekke andre oljeselskap samarbeide om felles innkjøp av varer og tjenester. Nå har selskapene bestemt seg for å utsette innføringen av de første pilotapplikasjonene. Først vil de søke konkurransemyndighetene om konsesjon.

Det er Kristian Hausken, direktør og ansvarlig for Statoils ebusiness-satsning som sier dette til ITavisen.no.

I øyeblikket ser det ut til at satsningen vil bli minst tre måneder forsinket.

Annonse


Oljeselskapene har iverksatt den felles satsningen på ebusiness (GPE) i håp om å spare milliarder av kroner. De totale innkjøpene til en av verdens mest kjøpesterke grupper overstiger en billiard kroner årlig. Statoil alene handler varer og tjenester for 35 milliarder kroner. Noen få prosent innsparing vil fort gi utslag på bunnlinja.

Nå vil oljeselskapene vise at de har tatt beskyldningene fra svenske konkurransemyndigheter, om ulovlig prissamarbeid, på alvor.

– Vi søker nå om konsesjon fra konkurransemyndighetene i USA og EU for bruk av denne typen applikasjoner. Samtidig utsetter vi alle planer om innføring av konkrete applikasjoner, sier Hausken.

Statoil stod klar til å innføre den første pilotapplikasjonen for ehandel denne måneden. Da skulle en elektronisk varekatalog for produkter innen kontorstøtte, verktøy og laboratorieutstyr, totalt 5.000 produkter, publiseres på nettet.

I september skulle alle organisasjonens rutiner for innkjøp, ordrebekreftelse og fakturering i tilknytning til disse vareslagene genereres ut fra den elektroniske katalogen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse